LEADER toetus

2017-2018 toetab Tõrva Dokfesti korraldamist Mulgimaa arenduskoja strateegia meede III: Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond. 

Projektitegevuste elluviimise aeg on 2017-2018.

MTÜ Rabarebased korraldab koostöös Tõrva linnavalitsuse, MTÜ Mondo ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga Tõrva linnas dokumentaalfilmide festivali. Tegemist on Lõuna-Eesti ainulaadse dokumentaalfilmifestivaliga, mille toimumisaeg on oktoobri esimene nädalavahetus. Kolme päeva jooksul linastatakse nii kodumaised kui ka välismaiseid dokumentaalfilme, millele järgnevad arutelud, kuhu on kaasatud režissöörid, produtsendid, valdkonna spetsialistid, filmide tegelased, Sündmuse missiooniks on tõsta dokumentaalfilmide vaadatavust, suurendada arutelu ühiskondlikel teemadel ning inspireerida inimesi huvitavate eeskujude kaudu. Festivali motoks on “Ühest vaatenurgast saab mitu”.

Projekti otsesed eesmärgid:

1. Toimunud on filmifestivalid Tõrva Dokfest 2017 ja 2018.

2. Festivalikülalised on omandanud teadmisi globaalsete probleemide mõjust üksikisikule, kogukonnale ja ühiskonnale ning võimalikest tegevustest probleemide lahendamisel/ennetamisel.

Dokumentaalfilmide näitamisel võib olla väga suur mõju kogukonnale, üksikisikule ja ühiskonnale andes inimesele parema maailmatunnetuse, täiendades teadmisi või lihtsalt avardades silmaringi. Filmidega kaasnevad vestlused filmide tegijate, peategelaste ja oma ala spetsialistidega, mis aitab kaasata vaatajaid maailma probleemide arutelusse, olla kursis ja osaleda meie ühiskonna tänapäeva probleemides, töötada välja kodaniku positsiooni ja kokkuvõttes mõjutada aktiivset suhtumist riigielusse.

Eelkõige on meie projekti kaudseks eesmärgiks elavdada Mulgimaa filmikultuuri ja taastada filmivaatamise harjumus kinos Koit. Läbi festivali tegevuste tutvustame Mulgimaad kui kvaliteet dokumentaalfilmide keskust ülejäänud Eestile ja sellega suurendame huvi Mulgimaa kultuuri ja elulaadi vastu.

Projekti oodatav tulemus:

Ellu on viidud kaks Tõrva Dokfesti (2017 ja 2018);

Festivali on külastanud kahe aasta jooksul vähemalt 1200 inimest;

Koostööpartneritena on kaasatud kohalikke ja üle-Eestilisi organisatsioone (Eesti Filmi Instituut, Tõrva Noortekeskus, Tõrva Gümnaasium, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, MTÜ Mondo);

Tõrva kinomaja tuntus on suurenenud üle-Eestiliselt;

Festivali vabatahtlikeks on kohalikud noored;

Eesti dokumentaalfilmid on jõudnud Tõrvasse;

Festival on rikastanud Mulgimaa piirkonna inimeste üldist maailmapilti;

Festival on elavdanud ja edendanud filmikultuuri Mulgimaal ja keskustest väljas olevates piirkondades;

Festival on toonud filmikultuuri tagasi endisesse kinomajja.