Visiooni missioon

Saate ühest vaatenurgast rohkem!

Mis on Dokfesti missioon?
Dokfesti missiooniks on tõsta teadlikkust dokumentaalfilmidest, suurendada diskussiooni ühiskondlikel teemadel ja inspireerida inimesi läbi huvitavate isiksuste.
Mis on Dokfesti visioon?
Luua Tõrva linna jätkusuutlik filmifestival, mis loob lisaväärtust kogu linnale, Valgamaale ja Eestile.