MTU Rabarebased

 

MTU Rabarebased asutasid 2014. aasta kevadel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse eriala üliõpilased, kes on tänaseks lõpetanud ülikooli. Meie peamised tegevused on:
festivalide, kontsertide ja muude kultuuriürituste korraldamine;
partnerite leidmine kultuuri- ja haridusühenduste ning sotsiaalse ettevõtluse organisatsioonide hulgast;
videoreklaamide tootmine;
tihedate rahvusvaheliste suhete loomine ja kultuurivahendus rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu;
koolituste, kirjastustegevuse ja heategevusürituste korraldamine ning stipendiumide väljaandmine.