Festivalist

Tõrva Dokfest – ühest vaatenurgast saab mitu!

Mis on Dokfesti missioon?

Mis on Dokfesti missioon?

Dokfesti missioon on tõsta teadlikkust dokumentaalfilmidest, suurendada arutelu ühiskondlikel teemadel ning inspireerida inimesi huvitatavate persoonide kaudu.
Mis on Dokfesti visioon?

Mis on Dokfesti visioon?

Luua Tõrva Linna jätkusuutlik filmifestival, mis loob lisaväärtust tervele linnale, Valgamaale ja Eestile.

Tõrva kinos “Koit” korraldatakse Tõrva Dokfesti. Lõuna-Eesti dokumentaalfilmide festivali eesmärk on panna inimesi filmide näitamise kaudu kaasa rääkima ja mõtlema.

Nostalgiline  kinomaja “Koit”

kinomaja_hele_lqFestival toimub Tõrva kinomajas “Koit”, mis on üks kolmest ainulaadsest kinomajast Eestis. Stalinistlikku arhitektuurijoont järgiv hoone avati 1953. aastal. See on lihtne ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone, millel on säilinud neoklassitsistlik vorm, kuid tüüpprojektiks kohandatuna on hoone väline dekoor lihtsam. Filme näidati kinos kuni 2004. aastani, mil linnalt hoone soetanud erafirma otsustas filmide näitamise lõpetada. 2014. aasta suvel avati maja uksed taaskord külastajatele. Võib öelda, et tegemist on ühe tähtsama säilinud kultuuriehitisega Eestis. Hetkel on Tõrvas asuv kino kolmest samalaadsest kinomajast ainus, mis siiani töötab.

Meie festival toimub koostöös Tõrva Linna, MTÜ Mondo, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja teiste heade sõpradega.

Alates 2019. aastast festivali enam ei korraldata. 

Kes on Rabarebased?

Kes on Rabarebased?

Dokfesti korraldajaks on MTÜ Rabarebased, mille kõik liikmed on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala aktiivsed rebased. Meiega saad lähemalt tutvuda kodulehe Meeskonna info alt.
Millega tegeleb MTÜ Mondo?

Millega tegeleb MTÜ Mondo?

MTÜ Mondo on pühendunud arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile. Nende alaprogrammiks on „Vaata ja Muuda” dokfilmi klubid, kuhu on koondunud sotsiaalselt aktiivsed noored, kes tahavad läbi dokumenataalfilmide näidata maailmale maailma. Kusjuures tegemist on rahvusvahelise noorteliikumisega, mis proovib läbi huvitavate dokfilmide luua õiglasemat, keskkonnasõbralikumat ja teadlikumat maailma. Sellest ideest ja kooskäimisest sündis ka Dokfesti idee.